Dikta dig

Jimmy Alms projekt Dikta Dig går ut på att intervjua folk, föreningar och företag i Tranemo kommun för att sedan omvandla intervjuerna till dikter.


Under sommaren / hösten 2022 involverade han mig i projektet Kommunpoesi - Tolkningar där jag valde ut 3 dikter av Jimmys dikter som jag tonsatte och spelade in en musikvideo till.


Här kommer dem:

1. Mitt i livet

Inläst av Lycke Claesson

2. Trappstegsmodellen

Tolkning av ett LSS-projekt i Tranemo kommun

Inläst av Elias Grind

3. Den kommunale

Virksommheten

Tolkning av en tolkning

Dikt skriven av Gro Dahle som en tolkning på

Jimmys dikt "Den kommunala verksamheten"

Inläst av Hanne Agathe Magnussen