Konstfilm 1: 4 musikutforskanden

1. Natta-orgel

Sagolika orgelmelodier från rummet i mitt gamla kollektiv Uddekulla.


2. Dubbelgubbstjoflöjt

Dubbelgubbens flöjt ekar ut över Uddebo-skogarna.

3. Skrot´n´roll

Rytmiska utforskande på ihopsnickrat skrottrummset på reningsverket i Uddebo.


4. Trummelurerna

Världshuset i Uddebo invaderas av Trummelurer