Fieldworks

Fieldworks


Hösten 2022 vallade jag ofta mina getter på de sagolikt vackra fälten utanför Uddebo.

Under getpromenaderna utforskade jag min kontakt med landskapet genom rörelse, dans, toning, runor och musik. I efterhand skapade jag ambienta ljudvärldar av bl.a. samplade röstinspelningar och satte ihop några konstnärliga skildringar.


"Igenom mina rörelser deltar jag i en ständigt pågående dans med omvärlden. Jag låter kroppen bli mitt verktyg för att i närvaro utforska samspelet mellan mina inre världar och den fysiska omgivningen. Genom det lekfulla utforskandet bryter jag mina inprogrammerade rörelsemönster för att iaktta vilka rörelser som vill komma till uttryck i stunden"

Embodiment 1

Embodiment 2

Cloudgazing